Anläggningar

Halmstads bärarelag AB utför alla typer av anläggningsjobb, som till exempel VA-arbeten. Alla våra anläggare har ett stort yrkeskunnande och merparten har dessutom behörighet för svetsning av rör. Vi arbetar även med gator och exploateringsområden för kommuner och privata aktörer. Byggnation av deponier för diverse avfall är en annan specialitet där vi byggt upp en spetskompetens.

Vi utför alla typer av rivningsarbeten, inklusive sanering av asbest. För att säkerställa att varje rivning/sanering genomförs på ett miljömässigt sätt, utförs detta arbete av behörig personal som genomgått utbildning enligt Arbetsmiljöverkets krav.

Vi kan i stort sett utföra alla anläggningsarbeten som våra kunder vill ha hjälp med. Vi har många år i branschen samt en vilja att förnya oss inför nya uppgifter. Kontakta oss gärna för genomgång samt kalkylering inför nästa projekt ? Allt är av stort intresse.

För mer information – vänligen kontakta:
Anläggningsansvarig
Stig Jensen
Tel 035-19 59 13, Mobil 0709-481 693
Fax 035-21 72 35 stig@hbtransport.com