Rivning Kv Oceanen.

Vi utför en rivning åt MTA inom gamla Valsverket i Halmstad.

Rivningsstart 20150107