Affärsidé och mål


Affärsidé
För att ange företagets inriktning har styrelsen fastlagt följande affärsidé:
HB skall på ett gediget sätt utföra transporter och entreprenader till ett konkurrenskraftigt pris med stort kvalitets- och miljöansvar.
Med bibehållandet av det mindre företagets fördelar skall vi genomföra såväl stora som små projekt.

Vi skall vara flexibla, kostnadseffektiva, ha korta beslutsvägar, fatta snabba beslut och vara lättillgängliga.
Även om vi engagerar oss särskilt starkt i Halland skall vi finnas tillhands var du än finns.

Mål
Ledningens övergripande mål år 2013.

Kvalitet
Projektplan upprättas för alla projekt med en ordersumma överstigande 0,5 milj. SEK eller där
beställaren så kräver.

Miljö
Alla maskiner och fordon skall vara utrustade med saneringsväska för oljeutsläpp.
Källsortering skall införas på alla projekt med en ordersumma överstigande 0,5 milj. SEK
och alla fasta arbetsställen.

Arbetsmiljö
Minskning av arbetsskador med 50% jämfört med 2012.
Sjukfrånvaron skall minskas med 10% jämfört med 2012.
 
 
 
 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.