Dokumentbibliotek


HB Handboken
Beskriver i detalj HBs rutiner och sätt att arbeta. Den skall underlätta för medarbetarna i sin
dagliga verksamhet så att alla arbetar på ett enhetligt sätt.

Dokumentbibliotek
Innehåller dokument och mallar som omnämns i HB Handboken och är gemensamma för
alla avdelningar. Dessutom finns avdelningsspecifika dokument och mallar som hanteras av
respektive avdelning. Dessa mallar finns i respektive avdelnings dokumentbibliotek.

Dokumentförteckning
Under flik 28 i HB Handboken finns en dokumentförteckning över ledningssystemets
godkända och gällande dokument.

Korsreferens
För att verifiera kopplingen mellan HB Handboken och SS EN ISO 9001 respektive SS EN
ISO 14001 och ”AFS – Internkontroll av arbetsmiljön” finns en korsreferenslista som
redovisas separat. (se 29.01 Korsreferenslista)
 
 
 
 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.