Övrigt


Systembeskrivning
Företaget har sedan 2003 arbetat med ett kvalitets- samt miljöledningssystem som är anpassat efter ISO 9002 resp ISO 14001

Vårt kvalitetssystem uppfyller de angivna rutinerna i AFB.52 innefattande hantering av avvikelser, korrigerande åtgärder och förbyggande åtgärder
Samt beträffande miljöledningssystemet innefattar det hantering av avvikelser, korrigerande åtgärder samt förebyggande åtgärder
Nedan följer våra policy för kvalitet, miljö, arbetsmiljö med flera

Ledningsmanual (presentation stor / liten)
Presenterar på ett övergripande sätt HBs sätt att arbeta, både för kunder och medarbetare.

Samordning
Företagets samordnare inom kvalitet, miljö respektive arbetsmiljö ansvarar för systemets
övergripande funktion i samarbete med ledningsgruppen. Inom respektive avdelning samt
inom central administration finns utsedda samordnare för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
För underhåll och ständig förbättring av HB Handboken finns en grupp inom företaget,
KMA-gruppen som består av ovan nämnda samordnare.

Projektplan
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörutiner för ett projekt eller fast arbetsställe redovisas i en
”Projektplan” (se 19.01 Produktionsförberedelser).

Kontrollprogram
Innan projektstart upprättas ett kontrollprogram som en översikt över vilka aktiviteter som
anses kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökritiska för projektet samt vilken dokumentation som
skall redovisa.
 
 
 
 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.